git --pretty=oneline kodunun çıktısı

Git Commit Geçmişi | İzleme | Çıktı Alma

Git commitleri daha çok aynı projede çalışan bir kaç programcının koordineli çalışması ve hatalı kod yazımlarında geriye rahat dönebilmek için kullanılıyor. Fakat eğer her commit sırasında yaptığımız işi net ve detaylı bir şekilde yazarsak, aynı zamanda rapor niteliğide taşıyabilirler.

Böyle bir ihtiyacım ortaya çıkınca rapor yazmak, yapılan işleri madde madde anlatmak yerine; “commit listesini çıktı alabiliyor muyuz?”, “alabiliyorsak hangi formatlarda alabiliyoruz? .JSON? .XML?” gibi sorular geldi aklıma, bende bu konuyu biraz inceledim. İhtiyacı olan çıkar diye burada paylaşmaya karar verdim.

Öncelikle komutların konsol çıktısı üzerinde duracağım. Bu komutların sonuna ” > dosyaismi.log ” yazdığınızda proje klasörünüz içerisine konsolda gördüğünüz veriyi çıktı olarak alabilirsiniz.

Örnek :git log –pretty=format:”%h – %an, %ar : %s” > cikti.log  ”

.JSON çıktı alınabiliyor fakat .log olarak aldığım çıktı benim işimi gördüğü için .JSON olayına hiç girmedim. Ama eğer merak eden olursa şu üç linkten bilgi alabilirsiniz;

Log dosyasını .Json’a çevirme 1Log dosyasını .Json’a çevirme 2Log dosyasını .Json’a çevirme 3

git log --stat

Bu komut ile konsol üzerinde tüm commit’leri görüntüleyebilir ve her commit için hangi dosyalara ekleme çıkarma yapıldığını gösterir. Örneği alttaki resimde görebilirsiniz.

git log --stat output
git log –stat komutunun çıktısı
git log --pretty=oneline

Bu komut ise Commit Hash bilgisi ile Commit detayını verir.

git --pretty=oneline kodunun çıktısı
git –pretty=oneline kodunun çıktısı

Tabii ki biz burada başka değerleri almak isteyebiliriz tek satırda. Bunun için aşağıdaki gibi bir kullanım gerekecektir.

git log --pretty=format:"%h - %an, %ar : %s"
git--pretty=format komutu
git log –pretty=format:”%h – %an, %ar : %s” komutunun çıktısı

% ile belirttiğim değerlerin ve bunlar dışında alabileceğimiz diğer değerler ise aşağıda;

%H Commit hash – Commit’e otomatik verilan hash değeri
%h Abbreviated commit hash – Hash değerinin benzersiz olan ilk 7 karakteri
%T Tree hash – Buda benzersiz bir hash değeri
%t Abbreviated tree hash – Tree Hash’in kısa hali
%P Parent hashes – Buda benzersiz bir hash değeri
%p Abbreviated parent hashes – Parent Hash’in kısa hali
%an Author name – Git için kaydettiğiniz isim soyisim
%ae Author e-mail – Git için kaydettiğiniz email adresi
%ad Author date – Commit tarihi (detaylı tarih)
%ar Author date – Commit’in ne kadar süre önce eklendiği
%cn Committer name – Commit’i ekleyenin ismi
%ce Committer email – Commit’i ekleyenin email’i
%cd Committer date – Commit tarihi (detaylı tarih)
%cr Committer date – Commit’in ne kadar süre önce eklendiği
%s Subject – Commit Açıklaması

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir